شركت دهكده رودبار قصران مفتخر است كه با توجه به پژوهش ها و مطالعات تخصصى و متمادى ، توسط افراد متخصص و حرفه اى ، امروز در جهت نياز هاى نهاد هاى دامى و مكمل هاى مربوطه ، به نتيجه اى مطلوب و حائز اهميت دست يافته است .
نتيجه ى اين مهم ، فعاليتیست كه در كشور هاى پيشرفته توسط موسسات و شركت هاى متخصص نيز به طرز موفقيت آميزى انجام مى شود.
شركت دهكده رودبار قصران در زمينه تأمين مواد غذايى عالى جهت توليدات دام ، طيور و آبزيان توانسته قدم مفيدى براى حفظ محيط زيستمان بردارد…

1دهکده رودبار قصران تولید کننده میل ورم و مگس سرباز

اين شركت با رعايت استانداردهاى سازمان هاى بين المللى غذا و دارو و آزمايشگاهى و دامپزشكى توليدات خود را به بازار مصرف ارائه مى دهد.
اين فعاليت با اهداف : خود كفايى ، اشتغال زايى ، جلوگيرى از خروج ارز و ارزآورى و البته حفاظت گسترده از محيط زيست است و با پسماند هاى تَر ، بهترين خوراك دام ، طيور و آبزيان را توليد مى نمايد .
شركت دهكده رودبار قصران توانسته است با بومى سازى دانش روز دنيا ، فرآورى پس ماندهاى عالى و مواد اوليه اى كه به ظاهر بى ارزش و ناچيز است را به صنعتى نوين و پايدار در كشور تبديل كند .
و اميد است با مديريت فنى و اجرايى و حمايت مسئولين بتواند ، با آموزش و راه اندازى كارگاه هاى كوچك خانگى تا صنعتى ، اين صنعت نوين را در سراسر كشور ترويج دهد .
اين فعاليت در جهت تأمين نياز هاى نهاد هاى دامى و مكمل هاى مربوطه نقش بسيار مهمى را ايفا خواهد كرد .

محصولات دهکده رودبار قصران

میل ورم

میل ورم محصول دهکده رودبار قصران
بیشتر بدانید

مگس سرباز

مگس سرباز محصول دهکده رودبار قصران
بیشتر بدانید

دهکده رودبار قصران

ارائه دهنده سبدی از مهم ترین مواد غذایی دام و طیور در کشور